Søg
Close this search box.
28900326 | info@lidtluksus.dk | Min konto

Vare: Negle Lim 3g

Negle Lim 3g

19,95 kr.

Negle lim til fx. at lime tipper på neglen.

Indhold: 3g

OBS. Produktet indeholder Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Hvis produktet kommer på huden forårsager det hudirritation. Hvis produktet kommer i øjnene forårsager det øjenirritation. Produktet kan også forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene.

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe
Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i farligt gods

På lager

Få besked Vi giver dig besked når varen igen er på lager.
You need to Login for joining waitlist.

Der bliver ikke sendt ordre ud 16, 17 & 18 Juli

JULI TILBUD!

Spar 50% på alle stickers, water decals samt glimmer & pigmenter