Søg
Close this search box.
28900326 | info@lidtluksus.dk | Min konto

Vare: Negle Lim 3g

Negle Lim 3g

19,95 kr.

Negle lim til fx. at lime tipper på neglen.

Indhold: 3g

OBS. Produktet indeholder Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Hvis produktet kommer på huden forårsager det hudirritation. Hvis produktet kommer i øjnene forårsager det øjenirritation. Produktet kan også forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene.

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe
Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i farligt gods

På lager

Få besked Vi giver dig besked når varen igen er på lager.
You need to Login for joining waitlist.

Tilføj din overskrift her

Tilføj tekst her..